Archiwizowanie dokumentów

Jak powinna wyglądać archiwizacja dokumentów?

Zorganizowana archiwizacja dokumentów to czynności polegające na opracowaniu lub uporządkowaniu wytworzonych zbiorów dokumentów, a także na ich odpowiednim zabezpieczeniu i klasyfikowaniu. Profesjonalna archiwizacja dokumentów zapewnia przejrzystość, czytelność i porządek w dokumentacji firmy. Jak zatem powinna przebiegać archiwizacja dokumentów w firmie?

Na czym polega usługa archiwizacji – przechowywanie dokumentów

Usługa archiwizacji tradycyjnych dokumentów to nic innego jak odpowiednie przygotowanie różnych rodzajów przechowywanych dokumentów do ich archiwizowania według obowiązujących norm i przepisów. Najważniejszym etapem archiwizacji dokumentacji jest prawidłowe jej uporządkowanie i klasyfikacja według odpowiednich rodzajów np. księgowa, kadrowa, dokumentacja techniczna, płacowa i pozostała, a w tym:

  • Grupowanie i klasyfikacja akt według odpowiednich kryteriów np. według daty powstania, rodzaju dokumentu itp.,
  • nadanie określonego układu i struktury dokumentom w celu ułatwienia ich przechowywania i wyszukiwania,
  • sporządzanie ewidencji w formie drukowanej i elektronicznej,
  • umieszczenie dokumentacji w magazynie.

Firmowe dokumenty – oznaczenia i archiwizacja

Prawidłowe archiwizowanie dokumentów umożliwia wieloletnie przechowywanie ich
w stanie, który pozwala na ich bezproblemowy odczyt. Ważnym elementem w procesie archiwizacji jest porządkowanie dokumentacji. Ten proces polega na klasyfikacji dokumentacji ze względu na rodzaj oraz kwalifikacji do odpowiedniej kategorii archiwalnej. Archiwizacje dokumentów wiąże się także z kwalifikacją według kategorii archiwalnych, co bezwzględnie obowiązuje podmioty objęte nadzorem archiwalnym archiwów państwowych, choć inni przedsiębiorcy również często korzystają z takiego oznaczania dokumentów. Archiwizowanie dokumentów i ich kwalifikacja powinno przebiegać według poniższych opisów

  • symbol A – dokumenty o znaczeniu historycznym, przeznaczone do wieczystego przechowywania (podmioty spoza nadzoru nie wytwarzają tego typu dokumentów);
  • symbol Bc – dokumentacja o krótkotrwałym znaczeniu, którą po wykorzystaniu można zniszczyć lub skorzystać z profesjonalnych usług niszczenia
  • symbol B + liczba – : liczba w oznaczeniu tej kategorii wyraża  okres przechowywania dokumentacji w latach;
  • symbol BE + liczba – dokumenty, które wymagają , ekspertyzy oraz decyzji o dalszym przechowywaniu, ziszczeniu lub przekwalifikowaniu na kategorię A.

Drugim ważnym elementem porządkowania jest nadanie aktom właściwego układu (chronologiczny lub rzeczowy) co ułatwia odnalezienie dokumentów.

Gdzie należy przechowywać dokumenty firmowe?

W jakich miejscach należy przechowywać dokumenty? Będąc przedsiębiorcą, dokumentację firmową można przechowywać we własnym zakresie w archiwum zakładowym, co jednak generuje dodatkowe koszty. Warto zlecić to firmie zewnętrznej, która w profesjonalny sposób uporządkuje i zarchiwizuje dokumentację.

Archiwizacja dokumentacji jest niezbędną czynnością do racjonalnego funkcjonowania biura, firmy czy innych jednostek w celu spełnienia wymagań prawnych i organizacyjnych..

Dlaczego poprawna archiwizacja dokumentów jest tak ważna? 

Najważniejsze dokumenty przechowywane w prawidłowy sposób pozwalają uniknąć wielu stresujących sytuacji, ograniczają ryzyko prawne i finansowe. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę jak ważne jest np. szybkie odnalezienie faktur i dokumentów finansowych w przypadku kontroli urzędu skarbowego.

Warto skorzystać z usługi zewnętrznego przechowywania dokumentacji, zabezpieczając dokumenty na długi czas i dając sobie szansę, na ich szybkie odnalezienie. W ten sposób przedsiębiorcy mogą też wyeliminować problem z wygospodarowaniem odpowiednio dużej przestrzeni do fizycznego przechowywania dokumentów oraz redukcji idących za tym kosztów.