Usługa Archiwizacji polega na opracowaniu lub uporządkowaniu istniejących zbiorów dokumentów, a także na ich odpowiednim zabezpieczeniu i klasyfikowaniu. Jest niezbędnym procesem w każdej jednostce. Nasza usługa pozwala utrzymać przejrzystość i ład w dokumentacji firmy. Dzięki usłudze archiwizacji firmowa dokumentacja będzie poprawnie zewidencjonowana, a po jej zakończeniu każdy klient będzie miał odpowiednio zabezpieczone i łatwo dostępne akta. W pełni zewidencjonowany zbiór ułatwia codzienną pracę i ogranicza koszty przedsiębiorstwa.


Co zawiera usługa archiwizacji

Porządkowanie dokumentacji firmowej przedsiębiorstwa np. dokumentacja techniczna, księgowa, kadrowa, płacowa i pozostała, a w tym:

  • klasyfikacja i kwalifikacja akt
  • formatowanie jednostek aktowych
  • sporządzanie ewidencji drukowanej i elektronicznej
  • porządkowanie dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców
  • porządkowanie materialnych kategorii A zgodnie z zaleceniami właściwego archiwum państwowego