Brakowanie i niszczenie dokumentacji jest bardzo ważnym procesem w każdym archiwum. Jego istotność opiera się na dwóch celach:

  1. pozwala na zredukowanie kosztów przechowywania.
  2. jest procesem nieodwracalnym – dlatego poświęcamy mu wiele uwagi.

Usługa ta polega na wydzieleniu dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął i przekazanie jej do zniszczenia.


Nasi archiwiści zobowiązani są dokonać przeglądu dokumentacji według określonych kryteriów, efektem którego jest:

  • wyłączenie z brakowania materiałów archiwalnych (kategorii “A”)
  • wyłączenie z brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął
  • wydzielenie dokumentacji podlegającej ekspertyzie (kategorii “BE”)
  • przygotowanie spisu dokumentacji brakowanej
  • dla podmiotów będących pod nadzorem archiwalnym – przygotowanie odpowiedniego wniosku do właściwego archiwum państwowego

Po zakończeniu procesu brakowania i otrzymaniu zgód na niszczenie dokumentacji dokonujemy fizycznego zniszczenia zasobu archiwalnego w klasie tajności P-4 wg normy DIN 66399, a po zakończeniu przekazujemy zamawiającemu certyfikat zniszczenia.