Przechowywanie i archiwizacja dokumentów

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

W procesie zarządzania dokumentacją w firmie niezwykle istotny jest obowiązek przechowywania jej w sposób prawidłowy, bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nasza firma specjalizuje się w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej zarówno w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej (na nośnikach danych). Przechowywanie akt osobowych oraz innych dokumentów organizujemy w naszych magazynach, wyposażonych w system kontroli dostępu, co jest jednym z najważniejszych i istotnych czynników bezpiecznego przechowywania dokumentów. Pozostałe atuty przechowywania dokumentów w naszych magazynach, które spełniają wszelkie wymagania i normy, to m.in.: odpowiednia wilgotność, temperatura, oświetlenie, monitoring CCTV oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do magazynów. Regularnie monitorujemy warunki przechowywania dokumentacji współpracujących z nami podmiotów, dzięki czemu zapewniamy wysokie bezpieczeństwo danych zgromadzonych w naszych magazynach.

Wiedza dotycząca przechowywania i archiwizacji dokumentów

Rosnąca liczba regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej i zarządzania nią sprawia, że coraz więcej podmiotów stawia na outsourcing w zakresie archiwizacji dokumentacji.

Kompleksowość naszych usług pozwala nam zaproponować wiele przydatnych rozwiązań. Wśród firm działających na rynku wyróżniamy się fachową wiedzą dotyczącą archiwizacji i przechowywania dotychczasowej dokumentacji pracowniczej (wykwalifikowani archiwiści i procedury postępowania), jak i odpowiedniego wyposażenia (pomieszczenia do przechowywania dokumentacji pracowniczej).

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów pracowników – wymagania

Zmiany wprowadzone w przepisach w 2019 r. skutkowały skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej: pracodawca ma obowiązek przechowywać akta osobowe oraz dokumentację związaną ze stosunkiem pracy przez 10 lat i 1 miesiąc (dotyczy to pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.). Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej obejmuje okres od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do wygaśnięcia stosunku pracy.

Z kolei dokumenty osobowe i płacowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. muszą być przechowywane przez 50 lat od końca roku, w którym stosunek pracy został zakończony.

Korzyści z przechowywania akt osobowych oraz innych dokumentów w zewnętrznej firmie.

Co możesz zyskać, zlecając przechowywanie dokumentów firmie zewnętrznej? Lista korzyści wygląda przekonująco:

  • znaczne ograniczenie kosztów przechowywania wytworzonej dokumentacji,
  • przechowywanie w odpowiednio wyposażonych magazynach, gdzie jest monitorowanych wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo dokumentacji,
  • brak konieczności zatrudniania wykwalifikowanych archiwistów,
  • dostępność dokumentacji – możliwość wypożyczania wersji papierowej dokumentu lub udostępnianie jego skanu,
  • sprawne udostępnianie przechowywanych akt instytucjom i osobom uprawnionym,
  • systematyczny nadzór nad odpowiednim stanem fizycznym akt.