Przechowywanie dokumentacji jest jednym z podstawowych zadań jakie stawiane są przed każdym przedsiębiorstwem. Z uwagi na obowiązek sprostania coraz większej liczbie regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących przechowywania danych i zarządzania nimi coraz więcej podmiotów stawia na outsourcing w tym zakresie. Większość firm bowiem nie posiada fachowej wiedzy w zakresie archiwizacji (brak wykwalifikowanych archiwistów i procedur postępowania), jak i odpowiedniego wyposażenia (pomieszczeń archiwizacyjnych wraz z regałami i zabezpieczeniami).


Przechowywanie dokumentacji aktowej przedsiębiorstw działających i zlikwidowanych:

  • ograniczenie kosztów przechowywania dokumentacji
  • przechowywanie w specjalistycznych magazynach
  • ewidencjonowanie zasobu w dedykowanej aplikacji
  • wypożyczanie wersji papierowej lub udostępnianie skanu dokumentu
  • udostępnianie akt instytucjom i osobom uprawnionym
  • dbałość o odpowiedni stan fizyczny akt